Minimálna trvanlivosť potravín

Čo znamenajú pojmy "najlepšie do" / "exspirácia" / "spotrebujte do".

Výživové doplnky sa zo zákona vzťahujú na potraviny a platia pre ne rovnaké pravidlá označovania doby spotreby.

Minimálna trvanlivosť

Dátum minimálnej trvanlivosti je dátum, do ktorého by si potravina mala zachovať dobrú kvalitu. Uvádza sa pri potravinách, ktoré majú status trvanlivosti. Ide o sušené, mrazené alebo konzervované potraviny. Patrí sem aj prevažná väčšina potravinových doplnkov.

Potravinu môžete bezpečne konzumovať aj po dátume minimálnej trvanlivosti, ak bola správne skladovaná a obal nie je poškodený. U výživových doplnkov, ktoré boli dobre skladované, je veľmi pravdepodobné, že ich aktivita ani kvalita po dátume minimálnej trvanlivosti neklesne.

V prípade výživových doplnkov je možné potraviny testovať na prítomnosť mikroorganizmov a účinnej látky. Ak je v poriadku, je úplne bezpečné ju používať ďalších 12 mesiacov.

Dátum exspirácie

Dátum spotreby udáva, ako dlho je bezpečné potravinu konzumovať. Vzťahuje sa na čerstvé a rýchlo sa kaziace potraviny a po tomto dátume by ste potravinu nemali konzumovať.
Dátum spotreby môžete predĺžiť zmrazením.

Dátum exspirácie

Dátum spotreby sa v našich právnych predpisoch nepoužíva. Na výrobkoch môžete vidieť DÁTUM VYpršania platnosti, ale ide o dovážané výrobky, kde sa tento termín používa.