Prečo z webovej stránky zmizla fermentovaná červená ryža?

Od júla 2022 už v našej produkcii nenájdete tento veľmi obľúbený a funkčný produkt. Prečo?

Dôvodom je zmena platnej legislatívy. Podľa nariadenia (EÚ) 2022/860 z 1. júna 2022 týkajúceho sa monakolínov z červenej fermentovanej ryže je možné uvádzať na trh doplnok stravy s obsahom monakolínov nižším ako 3 mg.

Toto množstvo je takmer neúčinné, preto sme sa rozhodli ukončiť výrobu a pripravujeme nový výrobok, v ktorom bude fermentovaná ryža súčasťou komplexu.

Úplné znenie nariadenia

Dôvodom tohto legislatívneho nariadenia je skutočnosť, že nie je možné určiť taký príjem monakolínov z červenej fermentovanej ryže, ktorý by nevyvolával obavy z nepriaznivých účinkov na zdravie u celkovej populácie a prípadne u zraniteľných podskupín obyvateľstva.

Úplné znenie nariadenia nájdeteTU.